Voor wie?

Het systemisch coachen is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Kinderen:

 • Die niet goed in hun vel zitten
 • met gedragsproblemen
 • die druk zijn
 • die geadopteerd zijn en op zoek zijn naar de plek in zowel het gezin van herkomst als in het adoptief gezin
 • die in de knel zitten door bv de scheiding van de ouders
 • kinderen die faalangstig zijn.
Volwassenen:
 • met chronische klachten
 • met relatieproblemen
 • met problemen op het werk
 • die zorgen hebben over hun kinderen
 • met geadopteerde kinderen
Het systemisch coachen is een toegankelijker manier van zoeken naar de mogelijke oorzaak van de problemen.

Wat belangrijk is bij het systemisch coachen, is dat je als cliënt de eerste stap zet om je open te stellen voor de problemen die er zijn en bereid bent om daar naar te kijken. Het herstel van de balans maakt dat er weer ruimte komt voor de eigen beweging.