Systemisch coachen

Bij het systemisch coachen staat de rol die een persoon heeft binnen zijn familie (het familiesysteem; het gezin, de ouders, de grootouders, de overgrootouders) centraal. Vaak gebeurt het dat iemand binnen zijn familiesysteem niet zijn eigen rol kan vervullen, omdat hij onbewust een verstoring in de balans binnen het familiesysteem probeert te herstellen. Dit kan leiden tot problemen op persoonlijk vlak, maar ook op het gebied van werk, in de omgang met anderen, etc. In tegenstelling tot het klassiek coachen, maakt de systemisch coach gebruik van informatie over de rollen binnen de familie om iemand inzicht te geven in zijn familiesysteem en zijn eigen rol daarin.

Het doel van het systemisch coachen is het bewust en toegankelijk maken van de rol die iemand heeft binnen zijn familiesysteem. Hiermee wordt ook toegankelijk gemaakt hoe deze rol van invloed kan zijn op iemands leven, partonen en verstrikkingen. Om tot een dergelijk inzicht te komen kan er gebruik gemaakt worden van familieopstellingen, maar dat is niet altijd nodig.

Het verkregen inzicht maakt de weg vrij tot persoonlijke verandering en ontplooiing. Hierdoor komt iemand weer in balans en in beweging.