Wat is de kernvisiemethode?

De kernvisiemethode is een methode gericht op het aanleren van de juiste leerstrategie bij kinderen die beelddenker zijn.

Wat zijn beelddenkers?

Beelddenkers zijn mensen die bij voorkeur in plaatjes denken. Dat heeft te maken met de voorkeur voor de rechter hersenhelft. Op zich niets bijzonders, maar je leert wezenlijk op een andere manier dan degenen die voorkeur hebben voor de linker hersenhelft. De kenmerken van beelddenkers zijn:

  • Automatiseren is een probleem
  • Meerdere opdrachten tegelijk lukt niet
  • Het lijkt alsof ze niet luisteren maar dromen
  • Wiebelig, snel afgeleid en gevoelig
  • Hebben dikwijls een slecht handschrift
  • Leggen de lat hoog
  • Kunnen slecht tegen kritiek
  • Creatief, maken graag hun eigen bouwsel van KNEX of LEGO
  • Houden van muziek, toneel, kunst
  • Ontwikkelen dikwijls faalangst

Deze groep kinderen heeft binnen het huidige schoolsysteem last van hun beelddenken. Het schoolsysteem is niet gericht op beelddenkers. Uit het hoofd leren is aan de orde van de dag. Dat is nou juist zo moeilijk voor een beelddenker. Tafels leren is een groot probleem. Bij een eerste screening zie je vaak dat het alfabet niet gereproduceerd kan worden. Kinderen zijn dikwijls gefrustreerd. Door de moeilijkheden die ze tegenkomen in binnen het schoolsysteem zie je dat ze faalangst ontwikkelen.

Binnen het onderwijs zie je dat er snel gediagnosticeerd wordt; dyslexie,dyscalculie, ADD, ADHD, autisme etc. Het stellen van de diagnose geeft dikwijls duidelijkheid over wat er aan de hand is. Hiermee is echter nog niet duidelijk hoe er mee om gegaan moet worden. Belangrijker is dat een dergelijke leerling goed leert omgaan met zijn manier van werken en daardoor het meest optimale in zichzelf naar boven haalt.