Wat doet de kernvisiecoach?

De Kernvisiecoach kan bijdragen in het aanleren van de juiste leerstrategie. Ook kinderen die gediagnosticeerd als dyslectisch hebben erg veel baat bij het toepassen van deze methode. Door het aanleren van de specifieke methode voor "Beelddenkers" krijgen de kinderen ahw gereedschap in handen om de leerstof op de juiste wijze op te slaan en te reproduceren. Is de dyslexie dan weg? Nee, maar het wordt wel hanteerbaar. Door de juiste leerstrategie aan te bieden creëer je rust en vertrouwen in het eigen kunnen.

In 4 tot 7 sessies breng je het kind weer in balans en is er ruimte voor de juiste beweging: leren vanuit de eigen leerstrategie binnen het onderwijs. Prestaties worden beter, handschrift laat opvallende verbeteringen zien en het kind is minder faalangstig.